cat es en

aquí és un col·lectiu d'innovació social amb seu a Barcelona

aquí treballa amb ciutadans i organitzacions locals per a crear una ciutat més equitativa, sostenible i saludable. Facilitem processos participatius de disseny urbà i contribuïm a teixir xarxes de solidaritat. Els participants en els nostres tallers representen diverses veus i perspectives de la comunitat. Les nostres accions pretenen convertir els carrers en llocs vius i construir un espai públic per a tots.

Lluitem per la justícia espacial i el dret a la ciutat conreant l'agència col·lectiva: construint poder horitzontal a nivell de base per a desafiar les desigualtats estructurals. Les nostres accions (placemaking, acupuntura urbana, art en l'espai públic) prototipen el canvi sistèmic a llarg termini que busquem.

La nostra pràctica està arrelada en l'experiència viscuda per les comunitats amb les quals treballem. Per a arribar als participants més diversos, col·laborem amb col·lectius locals fermament establerts en el territori. Ens centrem especialment en la participació de grups infrarepresentats en els nostres processos de co-creación.

Les nostres accions adopten la forma d'intervencions físiques o esdeveniments culturals. No obstant això, donem més importància al procés que al resultat en si: l'impacte dels nostres projectes és sempre el fruit d'un ampli procés participatiu. En la nostra experiència, l'art ha estat una poderosa eina per a crear converses i desafiar perspectives, ja sigui a través d'instal·lacions en l'espai públic, material imprès o mètodes performatius encarnats.

col·laboracions

Fins al moment, aquí s'ha associat amb altres col·lectius de praxi urbana (raumlabor, impulsem), associacions de veïns (SNT4EVER, Col·lectiu Superilla Poblenou, Recuperem la Ciutat), grups de defensa ciutadana (Placemaking Europe, Xarxa pel Dret a la Cura, Urban Femina), espais col·laboratius (Fab Casa del Mig, FabLabBcn), universitats (UOC, IAAC, IED, ELISAVA, Bergen Architecture School, Sabanci, Deusto), així com amb l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia i l'Ajuntament de Barcelona.

premsa

La nostra feina ha estat publicada a aftercovid.city, designer's digest, caring workspaces i la conferència DRS2022.