cat es en

ecosistemes de cura

Aquest projecte explora els ecosistemes socials de cura en entorns urbans, reconeixent l'espai públic com un bé comú. Vam introduïr un conjunt d'estratègies de disseny de béns comuns inclusius en la comunitat d'un parc públic, facilitem el co-disseny d'un programa interseccional d'activitats, trenant el teixit social del parc i potenciant la seva governança col·lectiva.

Els participants van explorar i van imaginar noves formes d'espais públics inclusius que permeten l'expressió creativa. Col·lectivament, es van crear una sèrie d'activitats i esdeveniments que incloïen un festival de menjar, basqueerball i un cinema a l'aire lliure. El cinema a l'aire lliure proposava projeccions setmanals fent costat a directors, activistes i artistes locals. Obert a tots i amb la participació del veïnat, el cinema va transformar el parc en un espai de co-creación, debat, intercanvi i convivència.

Aquest projecte ha format part del projecte "RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies" i ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea sota l'acord de subvenció núm. 101015990.

park[ing]

Una exploració d'intervenció artística per a transformar un antic aparcament a la platja de la Mar Bella de Barcelona. Una producció d'espais crítics centrada en la regeneració social i mediambiental. En lloc d'utilitzar la vora de la mar com a superfície d'emmagatzematge de vehicles, el nostre concepte proposa formes alternatives d'utilitzar l'espai públic i ens anima a reconsiderar junts els espais comuns. Resistint-nos a acceptar l'statu quo, la intervenció artística provoca un sentit d'urgència i reflexió, no sols sobre els possibles llocs humans del futur, sinó també sobre la necessitat de deixar espai per a les espècies no humanes.

Aquest projecte va ser encarregat pel departament d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.

aqui

teixint superilles

Aquest projecte va desenvolupar activitats de disseny participatiu per a crear un espai públic més inclusiu. Quan els ciutadans tenen l'oportunitat de participar en activitats de creació d'espais, no sols adquireixen una major consciència del seu entorn, sinó també un sentit d'agència sobre la seva ciutat. A través d'una sèrie de tallers, vam experimentar amb diverses metodologies de participació cívica, confrontant una àmplia gamma de participants amb temes de gènere, diversitat funcional, inclusió intergeneracional i sostenibilitat. Vam impartir tallers en tres entorns diferents, arribant a un ampli ventall de participants: un parc públic, un festival i un institut de secundària. L'objectiu d'aquest projecte és crear un espai públic més habitable, sostenible i inclusiu juntament amb els ciutadans. Més enllà del nostre impacte local en el barri, pretenem contribuir a un canvi cultural global per a una participació ciutadana més significativa.

aaquí va col·laborar amb un centre d'ensenyament secundari per a involucrar als estudiants en un diagnòstic urbà i la co-creació. Després d'identificar i prioritzar reptes, els estudiants van dissenyar idees conceptuals per a abordar-los i es van unir per a proposar una visió col·lectiva de la seva plaça local.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizion 2020 de la Unió Europea en el marc de Cross-KIC New European Bauhaus Call for Citizen Engagement.

sancho de ávila

aquí ha desenvolupat una premiada metodologia per al disseny participatiu de l'espai públic, implicant els ciutadans en tot el procés. El compromís genuí de la comunitat genera una agència col·lectiva: es dona a la gent les eines per a desafiar la seva realitat i reimaginar el seu entorn. Entre les activitats d'innovació social es troben el crowdsourcing d'idees ciutadanes per a lluitar contra la contaminació atmosfèrica, o la facilitació d'un taller de disseny de carrils bici.

En conversa amb l'Ajuntament de Barcelona i l'associació de veïns de la zona, aquí va iniciar un procés de disseny participatiu per al carrer Sancho d'Ávila, en el barri de Poblenou. Es va tractar de diversos tallers d'ideació i co-creación, seguits d'intervencions de prototipado i acupuntura urbana. Vam dissenyar i construïr, juntament amb els veïns, mobiliari urbà modular fet amb materials reciclats.

teixint superilles workshop